PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:57:35 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:55:27 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai05:42:35 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai05:25:32 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai05:25:26 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai05:25:17 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai05:25:06 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai05:24:54 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai04:20:49 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai03:57:47 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6460
11Khách vãng lai03:46:07 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
12Khách vãng lai03:42:28 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17 1 2019