PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:53:02 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:51:06 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai14:39:19 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai14:26:16 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai14:26:10 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai14:26:05 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai14:25:58 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai14:25:54 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai14:19:49 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
10Khách vãng lai14:15:13 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
11Khách vãng lai14:12:18 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
12Khách vãng lai14:06:06 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
13Khách vãng lai13:49:36 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/video.aspx
14Khách vãng lai12:53:54 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
15Khách vãng lai12:11:25 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai11:50:38 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=477
17Khách vãng lai11:50:03 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai11:26:13 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
19Khách vãng lai10:13:31 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai10:12:14 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai09:47:51 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
22Khách vãng lai09:15:17 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai08:50:28 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
24Khách vãng lai08:47:27 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
25Khách vãng lai08:42:08 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
26Khách vãng lai08:15:14 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai07:41:04 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai07:12:41 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai07:06:01 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
30Khách vãng lai06:45:15 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
31Khách vãng lai06:39:10 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
32Khách vãng lai06:13:10 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
33Khách vãng lai06:04:12 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
34Khách vãng lai06:00:11 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
35Khách vãng lai05:33:00 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
36Khách vãng lai05:24:16 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00776
37Khách vãng lai04:43:51 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login.aspx
38Khách vãng lai04:40:17 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai02:55:45 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai02:39:02 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
41Khách vãng lai00:57:10 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
42Khách vãng lai00:46:26 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
43Khách vãng lai00:36:12 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai00:21:09 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16 11 2018