PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00779 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Hóa học trung học cơ sở Vũ Anh TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00778 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Hóa học trung học cơ sở Vũ Anh TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00777 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Hóa học trung học cơ sở Vũ Anh TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00776 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tin học trung học cơ sở Tập 1Quách Tất KiênSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00775 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Giáo dục công dân trung học cơ sở Nguyễn Hữu KhảiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00774 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Thể dục trung học cơ sở Đinh Mạnh CườngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00773 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc trung học cơ sở Bùi Anh TúSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00772 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán trung học cơ sở Phạm Đức TàiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00771 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán trung học cơ sở Phạm Đức TàiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00770 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán trung học cơ sở Phạm Đức TàiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00769 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán trung học cơ sở Phạm Đức TàiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00768 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán trung học cơ sở Phạm Đức TàiSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00767 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học trung học cơ sở Ngô Văn HưngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00766 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử trung học cơ sở Phan Ngọc LiênSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00765 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử trung học cơ sở Phan Ngọc LiênSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...